031/591 62 11 Email : recepcia@seniorpark.sk
                        930 30 Rohovce č.169
Sabinovská 8, 821 02 Bratislava II.

Dobrý personál je kľúčom ku šťastiu

Mohli by sme tvrdiť, že maximálne šťastie a spokojnosť ovplyvňuje dobré zázemie a vybavenie nášho zariadenia. Mohli by sme povedať, že je to nádherné prostredie, v ktorom Senior park doslova vyniká. Avšak odpoveďou na šťastie sú ľudia. Personál tvorí srdce nášho zariadenia. Vďaka našim ľuďom sú naši klienti šťastní a spokojní. Rozprávali sme sa o tom s Veronikou Rajczovou, vedúcou jedného z oddelení v Senior parku.

Hovorí sa, že každý šéf je taký dobrý, ako dobrý je jeho personál. Čo si o tom myslíte?

“Veľmi rozporuhodná otázka, aj keby bola položená naopak. Je personál taký dobrý, ako dobrý je jeho šéf? Tieto dve strany sa nedajú veľmi porovnávať. Majú iné priority, iné povinnosti. Aj keby medzi nimi mala byť akási pomyselná spoločná čiara, čiže spoločný cieľ, v našom prípade je to spokojnosť klienta. Jednoducho povedané, ak je spokojný šéf, pocíti to aj personál.”

Musí byť extrémne ťažké viesť takéto špecializované zariadenie. Ako to zvládate?

Viesť špecializované zariadenie, v mojom prípade oddelenie vo funkcii vedúcej oddelenia, vôbec nie je ľahké. Každý klient je individuálny, aj keď diagnózy sú veľmi podobné. Každý klient je osobnosť, má za sebou príbeh, neraz je veľmi silný. Preto je dôležité, aby sme si ku každému našli tú správnu cestu.

Ďalej je to obrovská zodpovednosť, staráme sa teoreticky o veľké deti, ale zároveň o dospelé, staršie a staré osoby. Sú úplne odkázané na cudziu pomoc. V práci je dôležité odložiť všetko bokom, čo sa práce netýka, aby sme celú energiu mohli venovať našim klientom. A to veru niekedy nie je ľahké, veď všetci máme rodiny, aj svoje starosti a povinnosti. No v čase práce musia ísť bokom, alebo minimálne ich nemôžu na nás vidieť, nebodaj vycítiť.

Sme ich jediným oporným bodom, veria nám a ak pocítia neistotu, je pre nich veľmi náročné urobiť akýkoľvek pokrok. Preto musíme zostať vždy pevne nohami na zemi, a to veru v dnešnej dobe vôbec nie je jednoduché. Aj preto je vedenie takéhoto oddelenia fyzicky aj psychicky náročné.”

Predpokladám, že si svojich zamestnancov a kolegov starostlivo vyberáte. Čo sú tie najdôležitejšie odborné stránky dobrého personálu?

“Je mimoriadne dôležité, aby personál, ktorý nastúpi na pozíciu opatrovateľky na oddelenie, bol aspoň minimálne erudovaný v obore. Je dôležité, aby mal skutočný záujem o prácu s ľuďmi, mal vedomosti o poskytovaní základnej prvej pomoci, vedomosti o starostlivosti o klienta, či už ležiaceho alebo chodiaceho. Mal by si vedieť zachovať chladnú hlavu pri riešení krízových situácií a vždy zostal na profesionálnej úrovni pri komunikácii napríklad s rodinnými príslušníkmi.”

Okrem silných stránok treba pri výbere kolegov prihliadať aj na slabé stránky. Ktoré sú pre vás rozhodujúce?

“Obe stránky, silné, aj slabé, sú veľmi dôležité,. Niekedy navonok silná nátura je vo vnútri veľmi krehká a platí to aj naopak. Rozhodujúce je však to, aby si zamestnanec bol 100% istý, čo robí. Čo je neprípustné v tomto povolaní, je nerozhodnosť, nedôslednosť a slabá vôľa niečo zmeniť.”

Personál Senior parku

Personál Senior parku

Čo všetko pokrýva personálne zabezpečenie Senior parku? Čo dokážete pre klienta zabezpečiť?

“Personálne zabezpečujeme: zdravotnícky personál, vrátane pracovníčky ADOS a RHB sestry, inštruktorky sociálnej rehabilitácie, upratovačky, údržbu a ďalší pomocný personál. Sme schopní kompletne uspokojiť všetky bio-psycho-sociálne potreby klienta. Zabezpečiť mu pokojné prostredie na dôstojné dožitie, ako aj rozvoj kognitívnych a motorických funkcií práve za pomoci sociálnej inštruktáže. Vieme zaručiť istotu a bezpečie počas pobytu v zariadení.”

Aké sú plány do budúcna z hľadiska personálneho obsadenia?

“Chceme prijať ďalších zamestnancov, ktorí budú svoju prácu vykonávať s elánom, odhodlaním, zodpovedným prístupom nezávisle od toho, na akú pozíciu budú prijatí.”

Ktorá práca z uvedených pozícií je Vám osobne najbližšia, ak by ste si to mali s niektorým z vašich kolegov vymeniť?

“Najbližšia mi je práca kolegov priamo na oddelení. Tiež som tak kedysi začínala a vôbec mi to nie je cudzie, nemala by som problém vykonávať fyzickú prácu na oddelení. Svoju prácu vo funkcii vedúcej oddelenia však mám aj napriek obrovskej zodpovednosti nesmierne rada a dobrovoľne by som ju určite nemenila.”

Ohľadom personálu sme sa rozprávali aj so zástupkyňou riaditeľky Senior parku, vedúcou pavilónu G, Edinou Valacsai:

“Úlohou zástupkyne riaditeľky je aj odstraňovať komplikácie, aby zariadenie mohlo dobre fungovať, personálu sa to pravdaže vždy týka. Viesť špecializované, eventuálne ZPS zariadenie nikdy nebolo a ani nebude ľahké. Na trhu je veľká konkurencia, k čomu momentálne pridáva aj zhoršovanie sa ekonomiky, inflácie na Slovensku. Ľudia majú vysoké očakávania voči sociálnym zariadeniam, ktorým sa, pravdaže, snažíme na maximum vyhovieť.

Personál sa snažíme vyberať obzvlášť dôkladne, prihliadame na odborné vzdelanie, či už ide o ukončenú školu alebo opatrovateľský kurz, veľa záleží na doterajšej praxi. Veľký dôraz kladieme na empatiu a trpezlivosť voči seniorom. Neustále pracujeme na skvalitnení primeraného dožívania našich klientov, aby boli spokojní nielen oni, ale aj ich príbuzní. Snažíme sa zabezpečiť primeraný počet personálu, pretože práve oni tvoria základ toho, aby takéto zariadenie mohlo dobre fungovať a malo dobré meno. Verím, že sa nám to darí.”

Viac si o nás môžete prečítať tu.

Popular Tags :

Napíšte komentár