Vitajte na stránke zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia SENIOR PARK, ktoré sa nachádza v areáli historického kaštieľa a parku v Rohovciach.

Je neverejným súkromným poskytovateľom sociálnych služieb a ponúka sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení. Zámerom nášho zariadenia je vytvoriť ojedinelý priestor pre dlhodobé poskytovanie komplexných sociálnych služieb našim klientom v krásnom prostredí historického kaštieľa, nových objektov a priľahlého parku.

Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení...

Celý dokument

V kolobehu života získavame a strácame. Priateľov, životného partnera, naše schopnosti, silu a kompetencie, ktoré časom úročíme a delíme sa o ne so svojimi blízkymi a rodinou. Čas nám prinesie šedivý vlas, a tak ako sme v plnosti síl všetko získavali a tvorili, postupne už naše svaly nemajú tú pružnosť a naše rozhodnutia nie sú také pohotové.

Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti klientom poskytujeme 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané, príjemné a vľúdne zdravotné sestry a opatrovateľky.