031/591 62 11 Email : recepcia@seniorpark.sk
                        930 30 Rohovce č.169
Sabinovská 8, 821 02 Bratislava II.

Viesť zariadenie Senior park je životným poslaním

Predstavte si, že sa každé ráno zobudíte, vykonáte pravidelnú rutinu, idete do práce, venujete sa rodine. Možno máte bežnú prácu, ktorá má určité časové ohraničenie. Skončí sa a vy idete oddychovať domov, prípadne sa venujete blízkym či voľnočasovým aktivitám. Čo v prípade, že vaša práca nemá začiatok a koniec? Čo ak trvá celých 24 hodín a vy ste mysľou neustále prepojení s ľuďmi? Aj také sa v živote stáva. Nazýva sa to volanie duše alebo celoživotné poslanie. Rozprávali sme sa s riaditeľkou Senior parku – pani Bc. Gyöngyike Vydra.

Senior Park je komplexné zariadenie pre seniorov, ktoré disponuje špecializovaným zariadením a tiež Alzheimer centrom. Nachádza sa v príjemnom prostredí historického kaštieľa v Rohovciach len 19 km od Bratislavy. Cieľom je poskytovať komplexné a nadštandardné služby. Klienti sú pod neustálym dohľadom certifikovaných špecialistov, lekárov, geriatrov, psychiatrov, neurológov a ďalších odborníkov. Aby aj tí najzraniteľnejší cítili pomocnú ruku a čo najviac získali pocit domova. Okrem ubytovania, stravovania a lekárskej či zdravotnej starostlivosti majú klienti bohatý každodenný program, voľnočasové či terapeutické aktivity a nepretržitú pomoc.

Aby služby mohli plniť svoj účel, musia byť správne riadené. Nie je možné čokoľvek robiť na polovicu, zanedbať hoci len drobnosť, vždy ide v prvom rade o klienta. Zaujímalo nás, ako sa na toto krásne a nesmierne náročné povolanie pozerá riaditeľka špecializovaného zariadenia.

Svoju kariéru ste začínali ako sestra. Čo vedie zdravotnú sestru k práci v Senior Parku?

„Je to v prvom rade životná skúsenosť. Počas štúdia na strednej zdravotníckej škole som sa dostala bližšie k starým ľuďom. Keďže som vlastných starých rodičov nemala možnosť poznať, vždy ma zaujímal ich pohľad na život, na mladých, aj ako vnímajú dnešný dravý a uponáhľaný život. Počas starostlivosti o nich som sa čoraz viac zaujímala o priebeh starnutia. Rozhodla som sa svoje vedomosti prehĺbiť. Mojim hlavným cieľom je spestriť ich starobu.“

Riaditeľka Senior parku - pani Bc. Gyöngyike Vydra

Riaditeľka Senior parku – pani Bc. Gyöngyike Vydra

Sú to krásne a šľachetné ambície. Aké sú Vaše najsilnejšie motivácie vykonávať a zastávať tento post?

„Moja najsilnejšia motivácia je pomáhať zabezpečiť dôstojnú starobu klientom a vytvoriť čo najvernejšie domáce prostredie pre ich každodenný život. Celým svojim srdcom si želám, aby som im mohla možno naposledy vyčariť úsmev na tvári. Prajem si, aby cítili lásku a spokojnosť, keď sú u nás. Aby zabudli na starosti a tešili sa z maličkostí.“

Ďakujem za dojemné slová. Povedzte aj čitateľom, do akej miery sa prelína vízia Senior Parku s tou Vašou vnútornou?

„Je to vlastne totožné s mojou víziou. Tá je zakorenená hlboko v mojom srdci. Mojím úprimným želaním je, aby naše zariadenie bolo dôstojným miestom pre život v tom najzraniteľnejšom veku, a síce v závere života. Myslím si, že sa mi toto prepojenie darí.“

Ktoré hodnoty považujete v živote za najdôležitejšie a ktoré prenášate aj do Vašej ušľachtilej práce?

„Pokoru, úprimnosť, chuť do práce. Keby som nemala tieto hodnoty jasne definované, nikdy by som sa nemohla tejto práci naplno oddať. Táto práca ma veľmi baví.“

Rozhodne súhlasím. Zodpovednosť, bezpečnosť, opatera. Nie je toho veľa na pleciach jedného človeka?

„Ak sa pozeráte na svoju prácu ako na Vaše celoživotné poslanie a máte k tomu profesionálny tím pracovníkov, tak Vám to ide ľahko. Jedno dopĺňa druhé. Spolu nám to ide dokonale.“

Personál Senior Parku

Personál Senior Parku

Ak berieme do úvahy Váš tím, čo na ňom obdivujete najviac? Čo je jeho najväčšou cnosťou?

„Som presvedčená o tom, že je to práve súdržnosť a spolupatričnosť. Pripomína mi to princíp skladačky, keď je každá časť skladačky potrebná na to, aby sme mohli poskladať obraz. Takto to funguje aj u nás, je to veľký tím, v ktorom sú všetci členovia dôležitou súčasťou tímu pracovníkov. Svojou húževnatou a svedomitou každodennou prácou pracujú na tom, aby spríjemnili pobyt klientov v našom zariadení. Všetkých pracovníkov si vážim a som im veľmi vďačná za ich prácu.“

Každý deň je nový deň. Niekedy je deň aj výzvou, keď vieme, čo nás čaká, najmä ak zastávate takú dôležitú rolu. Máte také dni? A ak áno, čo Vám pomáha čeliť mnohým náročným výzvam?

„Viera a rodina je mi veľkou oporou. Vďaka týmto pevným bodom v mojom živote ustojím každú jednu výzvu, nech je akokoľvek náročná.“

Ďakujeme za inšpiratívny rozhovor.

Popular Tags :

Napíšte komentár