Kontakt

Mgr. Adela Jakli Csáno

riaditeľka

csanova@seniorpark.sk

Tel.: +421 917 278 089

Úradné hodiny od 8:00 – do 15:30 hod.

Gyongyi Vydra

Zdravotná sestra, Vedúca oddelenia ZPS Bungálovy, Vedúca oddelenia ŠZ kaštieľ prízemie

vydra@seniorpark.sk

Tel.: +421 918 329 799

Úradné hodiny od 7:30 – do 15:00 hod.

Edina Valacsai

Zdravotná sestra, vedúca oddelenia ZPS G Pavilón, vedúca oddelenia ŠZ kaštieľ poschodie

valacsay@seniorpark.sk

Tel.: +421 918 790 733

Alena Valašíková

Kontaktná osoba na príjem klientov

valasikova@seniorpark.sk

Tel.: +421 915 906 249

Recepcia

recepcia@seniorpark.sk

Tel.: +42131 591 6211