Kontakt

Mgr. Terézia Pátrovič

riaditeľka

polkova@seniorpark.sk

Tel.: +421 918 329 799

Edina Valacsai

Zdravotná sestra
Vedúca oddelenia ZPS G Pavilón
Vedúca oddelenia ŠZ kaštieľ poschodie

Tel.: +421 918 790 733

Gyongyi Vydra

Zdravotná sestra
Vedúca oddelenia ZPS Bungálovy

Tel.: +421 917 895 417

Alena Valašíková

Vedúca oddelenia ŠZ kaštieľ prízemie

valasikova@seniorpark.sk

Tel.: +421 915 906 249