Kontakt

Mgr. Soňa Okruhlicová

riaditeľka

okruhlicova@seniorpark.sk

Tel.: +421 905 430 582

Úradné hodiny od 8:00 – do 15:30 hod.

Bc. Gyöngyike Vydra

Vedúca oddelenia ZPS Bungálovy, Vedúca oddelenia ŠZ kaštieľ prízemie

vydra@seniorpark.sk

Tel.: +421 918 329 799

Úradné hodiny od 7:30 – do 15:00 hod.

Edina Valacsai

Vedúca oddelenia ZPS G Pavilón, vedúca oddelenia ŠZ kaštieľ poschodie

valacsay@seniorpark.sk

Tel.: +421 918 790 733

Mgr. Michaela Gašparová

Kontaktná osoba na príjem klientov

gasparova@seniorpark.sk

Tel.: +421 915 906 249

Recepcia

recepcia@seniorpark.sk

Tel.: +421 31 591 6211