031/591 62 11 Email : recepcia@seniorpark.sk
                        930 30 Rohovce č.169
Sabinovská 8, 821 02 Bratislava II.

Ako vysvetliť rodičovi, že dozrel čas na odbornú pomoc

Poznáte ten pocit, keď začínate tušiť, že nepotrvá dlho a vám blízka staršia osôbka sa už o seba nebude môcť postarať sama? Ako to citlivo povedať, aby ste sa jej nedotkli a nevedomky neurazili? Senior môže byť v stave, fyzickom či mentálnom, že už nedokáže zhodnotiť sám danú situáciu a nebývajú to vždy príjemné rozhovory. Vaše obavy o jeho zdravie a bezpečie zostanú možno nepochopené. Málokto si prizná ľahko, že potrebuje pomoc. Rozpoznať, či ju potrebuje a rozhodnúť sa, musíte nakoniec vy.

Aké varovné príznaky si všímať

  • V prípade, ak senior zabudne niekoľkokrát vypnúť plyn alebo zavrieť vchodové dvere
  • Stráca sa v čase a priestore, blúdi na jemu známych miestach
  • Väčšinu dňa preleží v posteli, často ho nájdete v pyžame, stráca záujem o okolie, život a svoje záujmy, začína vykazovať znaky depresie
  • Zabúda na to, o čom ste sa rozprávali
  • Je zmätený a dezorientovaný, nespoznáva známych ľudí
  • Prestal sa starať o svoje telo a cítite, že hygiena začala zaostávať. Vidíte, že si nemení oblečenie a prestal prať bielizeň
  • Prestal sa starať o domácnosť
  • Nekontroluje kvalitu potravín, ktoré konzumuje, zabúda na pitný režim
  • Zabúda brať dôležité lieky
  • Zrádza ho vlastné telo, má problémy s rovnováhou alebo iné zdravotné problémy

Ako ďalej

Neznamená to síce, že hneď v tej chvíli budete hľadať zariadenie. Minimálne sa treba zamyslieť, ako takému seniorovi pomôcť, časom bude pravdepodobne potrebovať pomoc dennodenne.

Pre začiatok viete pomôcť s nákupmi, varením alebo starostlivosťou o domácnosť. Pripravte sa na všetky scenáre vývoja a zistite si možnosti. Ak ste pracujúci človek, čo živí rodinu, určite budete potrebovať pomoc.

Ak ide o vášho rodiča, prarodiča alebo iného blízkeho seniora, preskákali ste spolu životom všeličo. Viaže vás k sebe puto lásky, a preto aj s láskou a veľkou trpezlivosťou veďte rozhovory o vašich obavách. Dôkladne sa rozprávajte o tom, prečo si myslíte, že bude postupne potrebovať pomoc a vy sami to nezvládnete. Povedzte mu o tom, že budete pokojnejší, ak mu bude akákoľvek forma pomoci poskytovaná. Najmä ide o to, aby sa mu nič nestalo.

starý pán s paličkou, ktorý ma na ramene ruku ženy

Empatická komunikácia

Rozprávajte sa spolu s plným rešpektom a porozumením, ktorý k vášmu seniorovi cítite. Empatia je kľúčovým nástrojom vašej komunikácie. Dospelí nemajú radi, ak sa s nimi zaobchádza ako s deťmi alebo nesvojprávnymi, aj ak trpia Alzheimerovou chorobou alebo stareckou demenciou. Ponúknite mu návrhy, ako by navrhovaná pomoc mohla vyzerať a pokúste sa o dohodu.

Všetko samozrejme záleží od zdravotného stavu. Ak senior navyše trpí depresiou, skontaktujte sa a poraďte s jeho psychiatrom. Rozhovor síce nemusí dopadnúť podľa vašich predstáv, môže mať pocit, že sa ho pokúšate zbaviť alebo sa cítiť urazený, či odstrčený, dajte mu najavo svoju lásku a uistenie, že tak to nie je.

Aké sú možnosti?

Ak sa rozhodnete seniora opatrovať u vás doma, zvážte, čo to obnáša. Ideálne býva, ak bývate blízko seba a viete sa zastaviť a skontrolovať, či je všetko v poriadku. Každému tak zostane jeho životný priestor.

Ak vám pracovné povinnosti nedovoľujú celodennú starostlivosť, existujú denné stacionáre pre seniorov, dobrovoľníci a kresťanské organizácie, ktorí robia seniorom spoločnosť, opatrovateľské služby. Opatrovateľské služby sú buď verejné, zriadené obcou alebo mestom. Neverejné opatrovateľské služby si vyberáte a financujete sami.

Najkomfortnejšou možnosťou, ak je senior v horšom zdravotnom stave, s ktorým si sami neporadíte, sú špeciálne odborné zariadenia pre seniorov. Na Slovensku je ich málo a my sme jedným z nich. Seniori sa posudzujú podľa stupňa odkázanosti od 1-6. Je preto vhodné vopred tento posudok mať. V hĺbke duše určite viete, že to robíte s dobrým úmyslom skvalitniť a predĺžiť život vášmu milovanému členovi rodiny. Bez výčitiek.

Ruky dvoch ľudí položené na sebe na kolenách vyjadrujúce pochopenie

Čo k téme hovorí odborník

K našej téme sa vyjadrila aj PhDr. Lívia Matulová Osvaldová, CSc. Je psychologičkou a venuje sa viac ako 10 rokov problematike aktívneho starnutia. Ako autorkou a organizátorka celoslovenského projektu Senior Friendly pripravuje a organizuje aj komunitné medzigeneračné aktivity v Klube Luna. Hovorí:

„Starnutie prináša veľa situácií, na ktoré sa seniori a ich rodiny nie vždy vedia dostatočne vopred pripraviť. Veľmi dôležité sú vzťahy v rodine, vzájomné pochopenie, dôvera, tolerancia a podpora. V rodinách, kde sa senior stretáva s láskou svojich detí a vnúčat a nie je na okraji ich záujmu, sa dá na tom stavať aj v prípade, že sa seniorovi zhoršuje fyzický a psychický stav.

Dôležité je však týmto stavom aj predchádzať. Významné je venovať sa aj tomu, čo sa nazýva aktívne starnutie. Aj v tejto oblasti môže rodina zohrať podpornú úlohu. Ak sa však stav zhoršuje a senior prestáva byť sebestačný, treba najskôr skúsiť denné stacionáre. Keď príbuzní dávajú najavo úprimnú lásku a pozornosť, nemusí mať senior pocit, že je odložený ako nepotrebná vec.

Keďže o starnúcich rodičov sa vo väčšej miere starajú ženy a tie ak majú deti, manžela, chodia do práce a musia sa venovať aj domácnosti, stávajú sa z nich tzv. sendvičové generácie, často vyčerpané, vystresované. Starostlivosť o nesebestačného seniora v domácom prostredí je veľmi ťažká a ovplyvňuje život aj ďalších členov rodiny. Rozhodnutie, čo robiť, je ťažké, ale ak ho prijmete, tak si nerobte výčitky a snažte sa byť pre svojich blízkych stále láskavou oporou.“

My len dodávame, že starnutie v kruhu odborného personálu dokáže byť skutočne plnohodnotným obdobím života seniora. Vieme, že rodina bude vždy na prvom mieste. My však k tej rodine máme veľmi blízko a naši klienti to cítia.

Popular Tags :

Napíšte komentár