031/591 62 11 Email : recepcia@seniorpark.sk
                        930 30 Rohovce č.169
Sabinovská 8, 821 02 Bratislava II.

Špecializované zariadenie

Kontakt

+421 915 906 249

gasparova@seniorpark.sk

930 30 Rohovce č.169

Dvojlôžková izba

Trojlôžková izba

Ceny sú uvedené pre klientov s vydaným rozhodnutím na odkázanosť na sociálnu službu.

Ubytovanie

25,986 € / deň

25,986 € / deň

Stravná jednotka

12,50 € / deň

12,50 € / deň

Príplatok za špeciálnu stravu napr. bezlepkovú

v cene

v cene

Pranie

0,96 € / deň

0,96 € / deň

Žehlenie

0,53 € / deň

0,53 € / deň

Upratovanie

1,29 € / deň

1,29 € / deň

Ďalšia činnosť

0,40 € / deň

0,40 € / deň

Fyzioterapia

v cene

v cene

Rehabilitácia

v cene

v cene

Poplatok za chladničku na izbe

v cene

v cene

Poplatok za každý iný spotrebič na izbe

v cene

v cene

Poplatok za zabezpečenie osobného nákupu

v cene

v cene

Súkromné výjazdy klientov mimo zariadenia s doprovodom

v cene

v cene

Spolu za mesiac s vydaným rozhodnutím

1250 ,- €

1250 ,- €

Spolu za mesiac BEZ vydaného rozhodnutia

1500,- €

1500 ,- €

Zábezpeka

1000,- €

1000,- €

Dvojlôžková izba

Trojlôžková izba

Ubytovanie

25,986 € / deň

25,986 € / deň

Stravná jednotka

12,50 € / deň

12,50 € / deň

Príplatok za špeciálnu stravu napr. bezlepkovú

v cene

v cene

Pranie

0,96 € / deň

0,96 € / deň

Žehlenie

0,53 € / deň

0,53 € / deň

Upratovanie

1,29 € / deň

1,29 € / deň

Ďalšia činnosť

0,40 € / deň

0,40 € / deň

Fyzioterapia

v cene

v cene

Rehabilitácia

v cene

v cene

Poplatok za chladničku na izbe

v cene

v cene

Poplatok za každý iný spotrebič na izbe

v cene

v cene

Poplatok za zabezpečenie osobného nákupu

v cene

v cene

Súkromné výjazdy klientov mimo zariadenia s doprovodom

v cene

v cene

Spolu za mesiac s vydaným rozhodnutím

1250 ,- €

1250 ,- €

Spolu za mesiac BEZ vydaného rozhodnutia

1500 ,- €

1500 ,- €

Zábezpeka

1000,- €

1000,- €

Dvojlôžková izba

Trojlôžková izba

Ubytovanie

25,986 € / deň

25,986 € / deň

Stravná jednotka

12,50 € / deň

12,50 € / deň

Príplatok za špeciálnu stravu napr. bezlepkovú

v cene

v cene

Pranie

0,96 € / deň

0,96 € / deň

Žehlenie

0,53 € / deň

0,53 € / deň

Upratovanie

1,29 € / deň

1,29 € / deň

Ďalšia činnosť

0,40 € / deň

0,40 € / deň

Fyzioterapia

v cene

v cene

Rehabilitácia

v cene

v cene

Poplatok za chladničku na izbe

v cene

v cene

Poplatok za každý iný spotrebič na izbe

v cene

v cene

Poplatok za zabezpečenie osobného nákupu

v cene

v cene

Súkromné výjazdy klientov mimo zariadenia s doprovodom

v cene

v cene

Spolu za mesiac s vydaným rozhodnutím

1250 ,- €

1250 ,- €

Spolu za mesiac BEZ vydaného rozhodnutia

1500 ,- €

1500 ,- €

Zábezpeka

1000,- €

1000,- €