Referencie od našich klientov alebo od ich príbuzných. Aj Vy môžete odoslať príspevok s hodnotením. Ďakujeme.

Komentárov  

#6 Jozef Leško 2019-08-13 15:38
Chcem sa touto cestou úprimne poďakovať celému personálu za príkladnú starostlivosť a pomoc počas pobytu mojej mamy p. Kataríny Leškovej v zariadení Seniorpark Rohovce. Od prvého kontaktu s p. Valášikovou z bratislavskej kontaktnej kancelárie až po vybavovanie formalít a samotný pobyt v zariadení som mal ten najlepší pocit. Moja mama bola v dobrých rukách a bolo o ňu výborne postarané. Bola na poriadku, v čistom a pod stálym odborným dohľadom. Izby a chodby sú čisté, vetrané, vždy upratané. Samotný areál s parkom je nádherný. Osobitne sa chcem touto cestou poďakovať vrchnej sestre p.Edine Valacsai ako aj p. riaditeľke.Personál bol veľmi milý a vždy ochotný pomôcť a taktiež mu patrí moja veľká vďaka. Veď vôbec nie to ľahké zvládať chod takého zariadenia. Chcem vyzdvihnúť, že si veľmi vážim aj úprimné prejavy sústrasti od celého personálu.
Seniorpark Rohovce môžem pre vašich blízkych len doporučiť.
Citovať
#5 Eugen Česnák 2018-08-09 09:07
Všetkých pekne pozdravujem.
Otec vo vašom zariadení strávil posledné 4 roky života. Aj keď mu choroba postupne uberala za síl, našiel aj Vďaka Vám pokoj a mier na duši. Viem akú ťažkú prácu má personál v Rohoviciach a napriek tejto záťaži zostávajú stále milé, ľudské a priateľské. Prostredie je nádherné, v prvom okamihu som zaváhal či som skutočne prišiel do zariadenia pre seniorov. Všetkých pozdravuje a vyjadrujem týmto veľkú vďaku.
Eugen
Citovať
#4 Dano 2018-06-05 12:41
Vážená pani riaditeľka Pátrovič, milé sestry, milí zamestanci SENIOR PARKU v Rohovciach. Chcel by som sa Vám všetkým srdečne poďakovať za Vašu obetavú a poctivú prácu, ktorú vykonávate bez zastavenia či je to pracovný den,sviatok alebo čas oddychu a dovoleniek. Chorí pacienti si to ani neuvedomujú, čo to je byť pre nich 24-hodín pripravený. Len my príbuzní, ktorí sme mali našich najbližších v domácnosti si vieme oceniť Vašu zodpovednú a profesionálnu prácu. Výborná strava, čistota a veľká záhrada na prechádzky je to, čo pacienti v ich jesene života si v kľude užívajú. Prajem Vám
všetkým naďalej veľa vytrvalosti pri vašej nie každodennej obetavej práci. Ešte raz ďakujem.
Citovať
#3 Jaroslav Solovic 2018-05-03 15:50
Dobrý deň,prajem.
Od prijatia mojej mamy už prešlo18 mesiacov a je načase napísať pár slov.Naše rozhodnutie bolo správne.Našli sme tu všetko v čo sme dúfali a ešte viac.Mamu dokázali postaviť na nohy z nie veľmi dobrého stavu.Teraz je to s ňou oveľa lepšie.24-hod starostlivosť urobila svoje.Pravidelná strava,kúpanie,strihanie, ,návšteva lekárov a hlavne výborný personál. Vonkajšie nádherné okolie.Veľa trpezlivosti, pochopenia,starostlivosti,profesionálnej zdatnosti.Veľká vďaka patrí vrchnej sestre p.Edine Valacsai a jej spolupracovníkom v pavilóne.Opatrovateľkám aj pracovníčkam,čo pripravujú stravu a upratujú.Aj keď to nemajú vždy jednoduché,ich práca je im poslaním
a vždy ju dokážu zvládnuť.K blížiacemu sa 10-mu výročiu SeniorParku všetkým želám len to najlepšie.
Samozrejme chcem poďakovať p.riaditeľke
a p.Valášikovej,bez ktorých by sme mame miesto tak rýchlo nenašli.Ešte raz vďaka.
Citovať
#2 Martin Vass 2018-02-28 10:45
Vážená pani riaditeľka, dovoľte mi aj touto formou vyjadriť slová vďaky za službu, ktorú vykonávate pre ľudí odkázaných na pomoc svojich najbližších. Postarali ste sa aj o našich najbližších. Vy a váš tím neustále preukazujete hlbokú ľudskosť pri starostlivosti o opatrovaných, manažérsku profesionalitu pri promptnom riešení vzniknutých situácií s nami, ktorí sa chceme o našich najbližších postarať. Ďakujem za váš všetok čas, čo ste nám venovali, za nepretržité informovanie o všetkých dôležitých udalostiach, za otvorené dvere, keď bolo treba riešiť problémy a za hlbokú sústrasť, ktorú prejavujete pri rozlúčke. Ďakujem všetkým sestrám a zamestnancom Senior Parku v Rohovciach, hlboko si vašu prácu vážim.
Citovať
#1 Ivan Macho 2017-07-27 09:41
Vážená pani riaditeľka!
Predovšetkým sa Vám chcem poďakovať za prijatie a starostlivosť mojej mamičky p. Anny Machovej, ktorej sa dostalo vo vašom zariadení. Aj keď u vás pobudla len krátku dobu (január - marec 2017), vždy som pri mojich návštevách našiel mamičku pekne upravenú, čistú a voňavú. Vaši zamestnanci sa o ňu veľmi pekne starali v čase, keď som to ja a ani nikto z našej rodiny nedokázal zabezpečiť. Vidno, že u vás pracujú ľudia, ktorí sa s láskou vedia postarať o nevládnych ľudí odkázaných na pomoc iných. Je to predovšetkým Vaša zásluha. Vybrať team ľudí v dnešnej dobe nie je ľahká práca. Kolektív pracovníkov pod Vašim vedením skutočne odvádza poctivú a záslužnú prácu. Moje poďakovanie patrí aj p. Rite Bernáth za jej ľudský prístup, ochotu, vždy ma informovala o stave mamičky. V neposlednom rade chcem poďakovať všetkým pracovníkom Senior Parku v Rohovciach.
Citovať

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť