Je neverejným súkromným poskytovateľom sociálnych služieb a ponúka sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení. Zámerom nášho zariadenia je vytvoriť ojedinelý priestor pre dlhodobé poskytovanie komplexných sociálnych služieb našim klientom v krásnom prostredí historického kaštieľa, nových objektov a priľahlého parku.